ďťż
[Gliwice] Politechnika Śląska - inwestycjesqro - Pią Wrz 23, 2005 10:47 am
Wiem wiem nie w Katowicach ale w Gliwicach ale powiem wam że naprawde sie zdziwiłem jak poszedłem sobie zobaczyć. Niestety zdjec na sieci nie znalazłem - ale chyba wezme ze sobą aparata do pracy i cyknę kilka fotek - jeszcze tylko mógłby mnie kto oświecić jak umieszczać zdjęcia to umieszcze
Hoover - Pią Wrz 23, 2005 2:41 pm
no ale gdzie dokładnie w Gliwicach?!sqro - Pią Wrz 23, 2005 8:00 pm

no ale gdzie dokładnie w Gliwicach?!
z tyłu za tym ogromniaście długim budynkiem MT i IŚiEHoover - Pią Wrz 23, 2005 8:08 pm

no ale gdzie dokładnie w Gliwicach?!
z tyłu za tym ogromniaście długim budynkiem MT i IŚiE
kaspric - Śro Lut 08, 2006 2:37 pm
dopiero teraz zauważyłem ten temat.

Centrum jest usytuowane na tyłach wydziału MT. Architektonicznie po prostu średnie <wszystko przez beznadziejny łącznik>, ale materiałowo sie broni <oprócz kilku el. np zwieńczenia>. Najgorsza jest urbanistyka - po jakie licho ten beznadziejny łącznik? W efekcie jest beznadziejne wejście główne, do tego zaburzona jest zabudowa... pierzejowa MT - tak, z tej strony to mogłaby być po prostu pierzeja, chociaż sam budynek jest tragiczny.

Niestety nie zrobiłem zdjęć najciekawszej elewacji - tej od strony wydziału MT.kaspric - Śro Kwi 08, 2009 9:06 pm
Centrum Nowych Technologii

Inteligentny budynek

Do 2014 roku w północnej części Dzielnicy Akademickiej ma stanąć stalowo-szklany gmach NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ. Nowoczesny obiekt o kubaturze ok. 65 tys. m3 i powierzchni użytkowej ok. 14 tys. m2 pomieści laboratoria, sale dydaktyczne i naukowe trzech uczelnianych wydziałów: Matematyczno-Fizycznego, Mechanicznego Technologicznego
oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. – Budowa Centrum powinna rozpocząć
się jeszcze w tym roku. Obiekt będzie zlokalizowany vis-à-vis projektowanej Drogowej Trasy Średnicowej, w rejonie ulic: Konarskiego, Wincentego Pola i Zimnej Wody – informuje Paweł Doś, rzecznik Politechniki Śląskiej.

Projekt budynku przygotował zespół specjalistów z Katedry Projektowania Architektonicznego i Sztuk Pięknych Wydziału Architektury Pol. Śl. pod kierunkiem dr. inż. arch. Jerzego Witeczka.
Zgodnie z założeniami opracowania będzie się on składał
z dwóch części: od strony północnej – z siedmiokondygnacyjnej
bryły mieszczącej pomieszczenia dydaktyczno-naukowe,
a od strony południowej – z trójkondygnacyjnego bloku pomieszczeń
laboratoryjnych. Zostaną one połączone tzw. przewiązkami,
w których znajdą się sale dydaktyczne, audytorium oraz dyrekcja NDCNT. Między nimi pojawią się przeszklone dziedzińce, stanowiące
zieloną przestrzeń rekreacji dla użytkowników Centrum.
W sąsiedztwie gmachu przewiduje się również stworzenie zaplecza
parkingowego dla ponad 300 samochodów, pasaży, placów
i terenów rekreacyjnych. Zaplanowano jednocześnie kompleksową
regulację systemu komunikacji pieszej i kołowej.– Inwestycja pod nazwą „Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej” będzie realizowana w latach
2009 – 2014 z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych
i technologicznych – podkreśla rzecznik gliwickiej uczelni. – Obiekt zyska charakter „budynku inteligentnego”. Zostanie
wyposażony m.in. w system zasilania energią cieplną pozyskiwaną
z kolektorów i ogniw słonecznych, w instalację wentylacyjną
i klimatyzacyjną z systemami odzysku energii, w system strukturalnych sieci teletechnicznych i komputerowych,
systemy sterowania i kontroli budynku, jak również w systemy kontrolno-pomiarowe, detekcji pożaru
i oddymiania. Nowy gmach powstanie na terenie likwidowanego zaplecza
magazynowo-transportowego i obiektów technologicznych
(w tym budynków i komina ciepłowni, garaży, magazynu
z rampą oraz zbiorników podziemnych). Zostanie zlokalizowany
vis-à-vis projektowanej Drogowej Trasy Średnicowej.
– Sąsiedztwo DTŚ – komunikacyjnego kręgosłupa Górnego Śląska – uczyni z tego terenu wizytówkę naszej uczelni – stwierdza Paweł Doś. – Co więcej, uporządkowanie północnego kwartału Dzielnicy
Akademickiej wraz z realizacją Centrum Nowych Technologii
i przebudową układu komunikacyjnego Gliwic w tej części miasta sprawi, że obszar ten stanie się w bliskiej przyszłości reprezentacyjną
fasadą architektoniczną Politechniki Śląskiej.Zadaniem Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii
Politechniki Śląskiej będzie zapewnienie naukowcom
i studentom optymalnych, komfortowych warunków kształcenia
w dziedzinie priorytetowych kierunków nauczania (takich jak np. inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, biotechnologia,
mechatronika czy nanotechnologia). – NDCNT przyczyni się ponadto do stworzenia oferty badawczej (skierowanej zarówno do małych, jak i dużych przedsiębiorstw), która zainicjuje i wesprze
rozwój innowacyjnych technologii, a tym samym umożliwi wzrost konkurencyjności firm sektora MSP na rynku regionalnym
i ponadregionalnym – dodaje rzecznik Politechniki.Realizacja NDCNT pochłonie 21 mln euro (75 460 000 zł). 85 proc. pieniędzy ma pochodzić z funduszy unijnych, resztę wyłoży Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
– Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii
Politechniki Śląskiej znalazło się na liście projektów kluczowych
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” (Priorytet XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego). Umowa związana
z opracowaniem dokumentacji projektowej została zawarta w lipcu ubiegłego roku pomiędzy Politechniką Śląską w Gliwicach
a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – informuje Paweł
Doś. – Projekt budowlany oraz zagospodarowania terenu uzyskał już wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia
i opinie – wraz z pozwoleniem na budowę. 31 marca w siedzibie
Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie został złożony
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę
75 460 000 zł.

http://www.um.gliwice.pl/pub/msi/MSI_14_2009.pdfWit - Śro Kwi 15, 2009 4:40 pm


Wyrośnie Centrum Nowych Technologii
dziś
Nowoczesna, dwuskrzydłowa budowla ma witać kierowców wjeżdżających od strony Zabrza do Gliwic Drogową Trasą Średnicową już za pięć lat.

Budowa Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej ma się zacząć jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji to ponad 75 mln 460 tys. złotych, w większości pieniądze pochodzić będą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 15 procent - ze środków własnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko 2007-2013".

- Budowa Centrum spowoduje uporządkowanie całego północnego kwartału Dzielnicy Akademickiej, a bryła tego budynku stanie się rozpoznawalną fasadą Politechniki Śląskiej i wizytówką miasta - przekonuje Paweł Doś, rzecznik gliwickiej uczelni.

W skład Centrum wejdą pomieszczenia laboratoryjne, dydaktyczne i naukowe trzech wydziałów: Matematyczno-Fizycznego, Mechanicznego Technologicznego, a także Inżynierii Środowiska oraz Energetyki. Centrum stanie równolegle do projektowanej DTŚ, w rejonie ulic Konarskiego, Wincentego Pola i Zimnej Wody. Dwuczęściowa budowla - od strony północnej - będzie siedmiokondygnacyjną bryłą z pomieszczeniami dydaktyczno-naukowymi, a od strony południowej - trójkondygnacyjnym blokiem pomieszczeń laboratoryjnych. Jak tłumaczy Paweł Doś, budynki połączone będą przewiązkami mieszczącymi pomieszczenia dydaktyczne, audytorium i dyrekcję Centrum. Między nimi znajdą się przeszklone, zielone dziedzińce.

Jak na Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii przystało, obiekt będzie ze wszech miar nowoczesny. Potężna budowla o kubaturze ok. 65 tys. m sześc. i powierzchni użytkowej ok. 14 tys. m kw. ma być budynkiem inteligentnym, zrealizowanym z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

- Instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną zaprojektowano z systemami odzysku energii. Integralnym elementem elewacji będzie natomiast system zasilania w energię ekologiczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych, jak również w energię cieplną z kolektorów słonecznych. Centrum będzie miało system strukturalnych sieci teletechnicznych i komputerowych, systemy sterowania i kontroli budynku, detekcji pożaru i oddymiania - wylicza Paweł Doś.

Marlena Polok-Kin - POLSKA Dziennik Zachodnihttp://slask.naszemiasto.pl/wydarzenia/986594.htmlKris - Pon Lip 20, 2009 7:26 pm
Centrum Nowych Technologii

Kosztem ponad 80 mln zł do 2014 r. w Gliwicach powstanie Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii, które pomieści sale laboratoryjne, dydaktyczne i naukowe trzech wydziałów Politechniki Śląskiej. 75,5 mln zł będzie pochodzić ze środków unijnych.

W poniedziałek przedstawiciele uczelni poinformowali o podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt został zaliczony do kluczowych w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

Centrum zaspokoi potrzeby wydziału matematyczno-fizycznego, mechanicznego, technologicznego oraz inżynierii środowiska i energetyki. Powstanie w północnej części dzielnicy akademickiej, stając się - w zamyśle projektantów - swoistą fasadą Politechniki Śląskiej, a jednocześnie jedną z wizytówek miasta.

Nowy gmach ma polepszyć warunki kształcenia na priorytetowych kierunkach nauczania, do których należą m.in. inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, biotechnologia, mechatronika czy nanotechnologia. Umożliwi też stworzenie oferty badawczej dla firm, zainteresowanych innowacyjnymi technologiami.

Stalowo-szklany gmach o nowoczesnej architekturze ma mieć powierzchnię 14 tys. m kw. i kubaturę 65 tys. m sześc. Od strony północnej na siedmiu kondygnacjach będą pomieszczenia dydaktyczno-naukowe, od południa przewidziano trzy kondygnacje przeznaczone na laboratoria.

Budynki będą połączone przewiązkami, mieszczącymi pomieszczenia dydaktyczne, audytorium i dyrekcję centrum. Między nimi znajdą się przeszklone dziedzińce, wypełnione zielenią. Projekt przygotowali architekci z katedry projektowania architektonicznego i sztuk pięknych wydziału architektury politechniki.

W zamyśle projektantów, Centrum ma być tzw. inteligentnym budynkiem. Wentylacja i klimatyzacja będą wyposażone w systemy odzysku energii, dodatkowo gmach będzie miał system zasilania ekologiczną energią, pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych (zmieniają promieniowanie słoneczne w prąd) wbudowanych w elewację oraz ciepłem z kolektorów słonecznych.

"Planowane jest również wyposażenie obiektu w system strukturalnych sieci teletechnicznych i komputerowych, systemy sterowania i kontroli budynku, systemy kontrolno-pomiarowe, detekcji pożaru i oddymiania" - poinformowała Magdalena Głowala z biura prasowego politechniki.

Projekt budowlany obiektu oraz zagospodarowania terenu jest już gotowy, wydane zostało również pozwolenie na budowę. Przypieczętowanie finansowania inwestycji umożliwia jej rozpoczęcie.

Nowy gmach powstanie na terenie likwidowanego zaplecza magazynowo-transportowego i obiektów technologicznych uczelni, m.in. budynków i komina ciepłowni, garaży, magazynu i podziemnych zbiorników. Będzie zlokalizowany przy projektowanej w pobliżu Drogowej Trasie Średnicowej, która połączy Gliwice z Katowicami.

Politechnika Śląska należy do największych i najstarszych uczelni technicznych w kraju. Na 12 wydziałach kształci ok. 30 tys. studentów. Większość bazy akademickiej uczelni znajduje się w Gliwicach i Katowicach.

(PAP)
http://ww6.tvp.pl/6605,20090720920546.stronaWit - Wto Lip 21, 2009 5:26 pm
Politechnika Śląska w inteligentnym budynku
Jacek Madeja2009-07-21, ostatnia aktualizacja 2009-07-21 18:19Już za pięć lat kierowców wjeżdżających do Gliwic średnicówką będzie witać fasada nowoczesnego i ekologicznego gmachu. Na budowę Centrum Nowych Technologii politechnika dostała z unijnych funduszy 75,5 mln zł.

Nowoczesny budynek powstanie w północnej części miasteczka akademickiego, tuż obok okazałego gmachu Centrum Edukacyjno-Kongresowego w rejonie ul. Konarskiego. Obecnie w tym miejscu są magazyny i kotłownia. W przyszłości tuż obok będzie przebiegała Drogowa Trasa Średnicowa.

- To będzie budynek na miarę XXII wieku. Dzięki swojej lokalizacji będzie doskonale widoczny z drogi, dlatego będzie wspaniałą wizytówką nie tylko naszej uczelni, ale i miasta - cieszy się Ewa Mianowska, zastępczyni kanclerza Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Politechnika wybuduje Centrum Nowych Technologii, bo dusi się w murach dotychczasowych budynków. - Nie mamy już miejsca na tworzenie nowych laboratoriów. Część gmachów, które teraz zajmujemy, to powojenne koszmarki, które proszą się o remont - przyznaje Magdalena Głowala z Politechniki Śląskiej.

W centrum, które powstanie do 2014 roku, będą się uczyli studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Mechaniczno-Technologicznego i Matematyczno-Fizycznego. Oprócz sal dydaktycznych będzie mieściło laboratoria, m.in. nowych kierunków: biotechnologii, mechatroniki i nanotechnologii.

Nowy stalowo-szklany gmach będzie supernowoczesnym, tzw. inteligentnym budynkiem. - Nie tylko zostanie naszpikowany systemami elektronicznymi, ale będzie też ekologiczny i energooszczędny - mówi Głowala.

Na ścianach zostaną zamontowane baterie słoneczne, które będą dostarczały energię potrzebną do ogrzania. Oprócz tego wewnątrz specjalny system będzie odzyskiwał energię wytworzoną przez urządzenia działające w środku. Na dachu wyrośnie ogród. Zgodnie z zamysłem projektantów ma w ten sposób uzupełnić to, co zostanie zabrane pod jego budowę. Roślin nie zabraknie też w środku. Laboratoria i sale ćwiczeniowe będą oddzielały atria zamienione w zielone oazy.

- Lada dzień rozpoczną się prace związane z rozbiórką budynków, które stoją w tym miejscu. Budowa centrum powinna ruszyć z początkiem przyszłego roku - zapowiada Mianowska.absinth - Wto Lip 21, 2009 6:04 pm
Na takie inwestycje czekam. To one beda decydowaly o tym czy za kilkanascie czy -dziesiat lat nasz region bedzie sie liczyl na mapie Polski.kaspric - Wto Lip 21, 2009 7:10 pm
Nic się nie dzieje, a jak dobre wiadomości to hurtowo

http://katowice.dlastudenta.pl/studia/a ... 39483.html

"29 czerwca 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu niezwykle ważnego dla Politechniki Śląskiej projektu „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”.

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki” realizowany będzie na potrzeby Konsorcjum o tej samej nazwie, którego liderem jest Politechnika Śląska, a który został założony w kwietniu 2007 r. przez Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny (wówczas Śląską Akademią Medyczną) oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

Konsorcjum stanowi platformę dla pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii.

Celem Konsorcjum, jak i uruchamianego w jego ramach Projektu, jest umożliwienie prowadzenie wysokiej jakości innowacyjnych badań w dziedzinie biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki, przy wykorzystaniu specjalistycznych, zorganizowanych w sieci i ściśle współpracujących ze sobą laboratoriów badawczych, wyposażonych w unikalną aparaturę. Dzięki udziałowi w Projekcie może znacznie wzrosnąć konkurencyjność członków Konsorcjum na polu nauki i nowych technologii.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną następujące inwestycje:

- modernizacja budynku przy ul. Krzywoustego 8 w Gliwicach (budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej) – początek robót planowany jest na IV kwartał 2009 r., a ich zakończenie – na wrzesień roku 2011;

- modernizacja laboratorium mikroskopii elektronowej w budynku przy ul. Jordana 19 w Zabrzu-Rokitnicy – rozpoczęcie i zakończenie działań planowane jest do końca 2009 r.;

- zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb tworzonych oraz istniejących 14 laboratoriów – realizacja planowana począwszy od IV kwartału 2009 r. do końca 2012 r.

Projekt „Śląska BIO-FARMA” realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 89 840 000 zł. "

__________________________________________

Mam nadzieję, że oprócz inwestycji w laboratoria również wydział chemiczny zyska nową, atrakcyjną skóręWit - Czw Lut 04, 2010 11:06 pm
o deptaku

Uczelnie rywalizują, która będzie mieć lepszy deptak
Magdalena Warchala 2010-01-24, ostatnia aktualizacja 2010-01-24 00:26:32.0Ławeczki, na których można odpocząć lub pouczyć się na świeżym powietrzu, oraz dużo miejsca na koncerty i happeningi - o takim zagospodarowaniu otoczenia swoich uczelni marzą studenci. Uniwersytet Śląski i Politechnika Śląska rywalizują, która z nich zrobi to lepiej.

Dwie największe uczelnie województwa śląskiego zamierzają pozbyć się samochodów ze swojego najbliższego sąsiedztwa i zamienić ruchliwe dotąd ulice, przecinające ich kampusy, w tętniące życiem deptaki. Swoje plany przedstawiły niemal jednocześnie. W lipcu pomysł zamknięcia dla ruchu ul. Bankowej ogłosiła prof. Barbara Kożusznik, prorektor UŚ. - Marzy nam się, by między rektoratem a Wydziałem Nauk Społecznych powstała przestrzeń z klimatem, gdzie studenci mogliby czuć się jak u siebie, odpocząć między zajęciami, skupić się chwilę, podyskutować - wyjaśniała.

Dwa miesiące później prof. Andrzej Karbownik, rektor PŚ, poinformował, że zdobył przychylność władz Gliwic dla pomysłu zamknięcia ul. Akademickiej. - Może tu powstać atrakcyjna przestrzeń miejska - klarował.

Katowiccy i gliwiccy studenci cieszą się. Przyda im się miejsce do wypoczynku między zajęciami i do organizowania juwenaliów. Korzystając z tego entuzjazmu, władze UŚ i PŚ postanowiły poprosić studentów o zaprojektowanie deptaków. Ogłosiły konkursy, w których jedną z nagród ma być realizacja wizji laureata. - Nasi studenci na pewno wymyślą jakieś nowatorskie rozwiązanie dla własnej uczelni - przekonuje Paweł Doś, rzecznik PŚ, która konkurs ogłosiła w listopadzie.

Dwanaście zespołów, złożonych ze studentów Wydziału Architektury, pracuje od tego czasu nad projektami pod okiem swoich profesorów. Do konkursu zaproszone zostały także trzy reprezentacje z zewnątrz: z katowickiej Wyższej Szkoły Technicznej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Wrocławskiej.

Studenci i współpracujący z nimi profesorowie trzymają na razie projekty w tajemnicy, ich szczegółów nie zna nawet prof. Krzysztof Gasidło, dziekan Wydziału Architektury, nadzorujący konkurs. Wyjawia jednak, co sam zaprojektowałby w rejonie ul. Akademickiej. - Ma to być przestrzeń reprezentacyjna, nie tylko deptak, ale też miejsce organizowania wydarzeń kulturalnych, więc potrzebne jest miejsce do organizacji koncertów, spektakli na wolnym powietrzu, wystaw, itp. - mówi prof. Gasidło.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w lutym. W tym samym czasie poznamy wyniki konkursu ogłoszonego przez samorząd studencki UŚ. Mogą wziąć w nim udział studenci wszystkich kierunków, którzy swoje wizualizacje złożą do 29 stycznia w biurze samorządu studenckiego. Autor najlepszego projektu przebudowy ul. Bankowej dostanie laptop oraz możliwość wyjazdu na studencki obóz zimowy w Białym Dunajcu. W konkursie na aranżację ul. Akademickiej pula nagród wyniesie 10 tys. zł, do podziału między zwycięzców i dwa zespoły wyróżnione.

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35 ... eptak.htmlkiwele - Pią Lut 05, 2010 3:24 pm

o deptaku

Uczelnie rywalizują, która będzie mieć lepszy deptak
Magdalena Warchala 2010-01-24, ostatnia aktualizacja 2010-01-24 00:26:32.0Ławeczki, na których można odpocząć lub pouczyć się na świeżym powietrzu, oraz dużo miejsca na koncerty i happeningi - o takim zagospodarowaniu otoczenia swoich uczelni marzą studenci. Uniwersytet Śląski i Politechnika Śląska rywalizują, która z nich zrobi to lepiej.

Dwie największe uczelnie województwa śląskiego zamierzają pozbyć się samochodów ze swojego najbliższego sąsiedztwa i zamienić ruchliwe dotąd ulice, przecinające ich kampusy, w tętniące życiem deptaki. Swoje plany przedstawiły niemal jednocześnie. W lipcu pomysł zamknięcia dla ruchu ul. Bankowej ogłosiła prof. Barbara Kożusznik, prorektor UŚ. - Marzy nam się, by między rektoratem a Wydziałem Nauk Społecznych powstała przestrzeń z klimatem, gdzie studenci mogliby czuć się jak u siebie, odpocząć między zajęciami, skupić się chwilę, podyskutować - wyjaśniała.

Dwa miesiące później prof. Andrzej Karbownik, rektor PŚ, poinformował, że zdobył przychylność władz Gliwic dla pomysłu zamknięcia ul. Akademickiej. - Może tu powstać atrakcyjna przestrzeń miejska - klarował.

Katowiccy i gliwiccy studenci cieszą się. Przyda im się miejsce do wypoczynku między zajęciami i do organizowania juwenaliów. Korzystając z tego entuzjazmu, władze UŚ i PŚ postanowiły poprosić studentów o zaprojektowanie deptaków. Ogłosiły konkursy, w których jedną z nagród ma być realizacja wizji laureata. - Nasi studenci na pewno wymyślą jakieś nowatorskie rozwiązanie dla własnej uczelni - przekonuje Paweł Doś, rzecznik PŚ, która konkurs ogłosiła w listopadzie.

Dwanaście zespołów, złożonych ze studentów Wydziału Architektury, pracuje od tego czasu nad projektami pod okiem swoich profesorów. Do konkursu zaproszone zostały także trzy reprezentacje z zewnątrz: z katowickiej Wyższej Szkoły Technicznej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Wrocławskiej.

Studenci i współpracujący z nimi profesorowie trzymają na razie projekty w tajemnicy, ich szczegółów nie zna nawet prof. Krzysztof Gasidło, dziekan Wydziału Architektury, nadzorujący konkurs. Wyjawia jednak, co sam zaprojektowałby w rejonie ul. Akademickiej. - Ma to być przestrzeń reprezentacyjna, nie tylko deptak, ale też miejsce organizowania wydarzeń kulturalnych, więc potrzebne jest miejsce do organizacji koncertów, spektakli na wolnym powietrzu, wystaw, itp. - mówi prof. Gasidło.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w lutym. W tym samym czasie poznamy wyniki konkursu ogłoszonego przez samorząd studencki UŚ. Mogą wziąć w nim udział studenci wszystkich kierunków, którzy swoje wizualizacje złożą do 29 stycznia w biurze samorządu studenckiego. Autor najlepszego projektu przebudowy ul. Bankowej dostanie laptop oraz możliwość wyjazdu na studencki obóz zimowy w Białym Dunajcu. W konkursie na aranżację ul. Akademickiej pula nagród wyniesie 10 tys. zł, do podziału między zwycięzców i dwa zespoły wyróżnione.

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35 ... eptak.html


Politechnike Slaska znam jeszcze z czasow, gdy deptak byl tam wszechobecny z tej prostej przyczyny, ze w tamtych czasach samochody byly tak czeste jak misie panda w naszych zoo.
Co do nowej inicjatywy, to bardzo ladnie wracac do zrodel i jeszcze brac za to, choc smieszne, pieniadze.
Tak w Katowicach jak i w Gliwicach jak widze, zamierza sie to robic w tradycyjny dla nas sposob, to znaczy zaczynajac sprawy od konca.
Po prostu zamykamy oczy i mowimy, ze samochodow nie ma.
Nam sie podoba deptak (jakie to ladne i humanistyczne i ekologiczne!), wiec nie martwmy sie komu podrzucic zgnile jajo tzn. przepraszam, wlasnie te niemile, niechciane samochody.
Niech w sasiedztwie martwi sie nimi ktos inny, kogo nie stac na poezje zadekretowania z kolei u siebie deptakow.

Zyje na codzien w swiecie ktory uwielbia deptaki, tylko jakos tak dziwnie sie sklada, ze zanim takowy nowy powstanie, to najpierw dyskretnie buduje sie moze i dwa razy wiecej miejsc parkingowych, gdzies pod ziemia czy na uboczu, w miejsce tych, ktore sa likwidowane.
Oczywiscie na to nas nie stac, ale nie mozemy tez stac ze zwieszonymi rekami, wiec musimy sie zamanifestowac chocby tak jak na slawnej Mariackiej w Katowicach.rasgar - Sob Lut 06, 2010 7:24 am
Oddajesz w 100% moją pierwszą myśl po przeczytaniu artykułu.

Okolica polsl jest obecnie zatkana samochodami, przejeżdżając z dowolnej strony widać samochody poparkowane gdzie popadnie od pl.Krakowskiego, po obszar przeznaczony pod "forum".

A propos "forum", polsl liczyła na możliwość skorzystania z parkingów budowanych przy obiekcie, podejrzewam że sama uczelnia nie zainwestuje we własne parkingi, raczej uzależni budowę deptaku od budowy "forum" i jego parkingówheniek - Sob Lut 06, 2010 10:41 am
@rasgar: masz oczywiście na myśli halę Podium, a nie CH Forum.megaziom - Sob Lut 06, 2010 12:00 pm
W innym artykule o zamknieciu ul.Akademickiej, byla mowa o budowie nowego parkingu w dzielnicy . Ale tylko tyle na ten temat .rasgar - Sob Lut 06, 2010 2:55 pm

@rasgar: masz oczywiście na myśli halę Podium, a nie CH Forum.

o.O oczywiście, my bad....kaspric - Nie Lut 14, 2010 9:19 pm
Rusza budowa Centrum Nowych Technologii

http://administracja.polsl.pl/zamowieni ... B%2090.pdf

swoją drogą jest 80mln, a roboty to 50mln. 30mln zostaje na wyposażenie.d-8 - Nie Lut 14, 2010 9:32 pm
no to grubo i zasobnieSPUTNIK - Pon Lut 22, 2010 10:04 pm

Cytat nie istniejeWit - Śro Mar 10, 2010 10:13 pm
Obok Politechniki Śląskiej wyrosną zielone wzgórza?
Magdalena Warchala 2010-02-26, ostatnia aktualizacja 2010-02-27 00:24:16.0Studenci architektury chcieliby, aby ulicę Akademicką, przecinającą kampus Politechniki Śląskiej, otoczyły zielone wzgórza. Na razie wiadomo, że wyrośnie tu gmach, mieszczący klub studencki i centrum kultury

Decyzja o zamknięciu dla aut ul. Akademickiej zapadła we wrześniu, niedługo po tym, jak Uniwersytet Śląski ogłosił, że zrobi tak na ul. Bankowej w Katowicach. Obie uczelnie chcą zamienić drogi, biegnące przez ich kampusy, w deptaki, na których studenci będą spędzać wolny czas, organizować koncerty. Dlatego i UŚ, i PŚ o zaprojektowanie deptaków poprosiły właśnie studentów. Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że ul. Bankowa stanie się deptakiem-ogrodem z klombami, latarniami, ławeczkami, fontanną, sceną i dużym trawnikiem.

Politechnika zaprosiła do udziału w konkursie studentów swojego wydziału architektury, a także z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Wrocławskiej. W sumie projekty przygotowało 28 zespołów. Wczoraj zaprezentowały swoje propozycje. Niektóre były bardzo odważne: studenci chcieli wyburzyć część budynków, wybudować estakady albo przejścia podziemne. - Szukaliśmy jednak pomysłów prostych i możliwych do realizacji - mówi Krzysztof Gasidło, dziekan wydziału architektury PŚ i jeden z jurorów.

Za najlepsze uznane zostały dwie koncepcje, które w obrębie skrzyżowania proponują utworzenie placu, od strony centrum miasta zamkniętego budynkiem, mieszczącym klub studencki i przestrzeń wystawienniczą. Projekt studentów PŚ sugeruje, by z niebieskim gmachem sąsiadowały zielone wzgórza. - Mogłyby kryć podziemne parkingi, basen, pomieszczenia usługowe - mówi Sylwia Jendrysek, współautorka pomysłu.

Projekt reprezentantów Politechniki Krakowskiej zakłada czerwony gmach i mozaikę z niewielkich trawniczków. Zwycięskie drużyny wygrały po 5 tys. zł.http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35 ... orza_.htmla_z - Śro Mar 10, 2010 11:10 pm

Projekt studentów PŚ sugeruje, by z niebieskim gmachem sąsiadowały zielone wzgórza. - Mogłyby kryć podziemne parkingi, basen, pomieszczenia usługowe - mówi Sylwia Jendrysek, współautorka pomysłu.

I niech to właśnie kryją, bo to, co się tam dzieje teraz, jest straszne, a ilość aut pewnie będzie się tylko zwiększać...kiwele - Czw Mar 11, 2010 12:24 am

Obok Politechniki Śląskiej wyrosną zielone wzgórza?
Za najlepsze uznane zostały dwie koncepcje, które w obrębie skrzyżowania proponują utworzenie placu, od strony centrum miasta zamkniętego budynkiem, mieszczącym klub studencki i przestrzeń wystawienniczą. Projekt studentów PŚ sugeruje, by z niebieskim gmachem sąsiadowały zielone wzgórza. - Mogłyby kryć podziemne parkingi, basen, pomieszczenia usługowe - mówi Sylwia Jendrysek, współautorka pomysłu.


Jesli osia tego projektu maja byc te zielone wzgorza to jestem sceptyczny.
O wiele bardziej w tym wzgledzie interesuja mnie te podziemne parkingi porzadkujace reszte przestrzeni Politechniki. Ten basen i pomieszczenia uslugowe juz mniej.
Zielone wzgorza rozumiem jako koncowe opakowanie ozdobne.megaziom - Czw Mar 11, 2010 12:34 am
Wzgorza ,baseny itd to wizja ponad to czego wymagano w konkursie ,ten dotyczyl glownie zagospodarowania deptaku na Akademickiej . To samo tyczy sie podziemnego parkingu -choc tu akurat zapowiadano, ze parking powstanie ale jaki i gdzie ? Zobaczymy co z tego wyjdzieellilamas - Pią Mar 12, 2010 12:33 pm
Co do parkingu to w władze PŚ raczej nie dostrzegają tego problemu....kiwele - Pią Mar 12, 2010 1:09 pm

Co do parkingu to w władze PŚ raczej nie dostrzegają tego problemu....

Jest tak nie tylko na Slasku. W Krakowie i Warszawie, jak widze na jakichs przykladach, jest podobnie.
W Katowicach wladze olaly kompletnie propozycje umieszczenia parkingu o wlasciwej wielkosci pod przewidywanym MCK. Podobnie jest z parkingiem pod Biblioteka USl.
Z kolei pchaja sie niezrozumiale, by wybudowac bardzo zlozony parking pod ul. Dworcowa. Chyba po to, by skompromitowac te idee juz na poczatku.
By zrozumiec mentalnosc decydentow, to przypuszczam, ze zakladaja oni, skadinad slusznie, ze spoleczenstwo jest jeszcze zbyt biedne, by akceptowac drogie oplaty za parkowanie podziemne. Vide, zatloczone na dziko samochodami przestrzenie wokol Altusa i WPiA, podczas gdy tamtejsze parkingi podziemne nie sa zapelnione.

NB. Ciekaw jestem jak wyglada uzytkowanie parkingu podziemnego pod GCK? Parkowanie na Pl. Semu Slaskiego to permanentny western.reignoflight - Nie Maj 02, 2010 9:22 pm
Wszystko dobrze, ale nikt o żadnych parkingach piętrowych nie wspomina - są za drogie.
Planem rektora jest wyeliminowanie ogrodów należących do kilku willi mieszkalnych przy ul. kaszubskiej, wycięcie drzew i wylanie wszystkiego betonem:)
Parking piętrowy jest zbyt drogi (ok. 16-20 mln) i...... nowoczesny jak na szacownego rektora:)

nie wiem skąd te informacje wszystkie.

Jeśli chodzi akademicką - z pełnym szacunkiem, ale kupy się to nie trzyma. Rektor wybudował kawałek parkingu przy Łuzyckiej i zamknął parking na Akademickiej. Efekt jest żaden, bo parking na Łużyckiej jest płatny, więc stoi pusty - ktory student zapłaci 90pln/mieś?(czy jakoś tak), jeśli może za darmo zaparkować na trawniku ?:)
Dzieło geniuszakaspric - Pon Maj 03, 2010 5:52 pm
świeże wizki NDCNT
prace wrąmegaziom - Pon Maj 03, 2010 7:17 pm

Rektor wybudował kawałek parkingu przy Łuzyckiej i zamknął parking na Akademickiej. Efekt jest żaden, bo parking na Łużyckiej jest płatny, więc stoi pusty - ktory student zapłaci 90pln/mieś?(czy jakoś tak), jeśli może za darmo zaparkować na trawniku ?:)


Wg tego co mowil rektor jakis czas temu , to strzezony parking przy Luzyckiej kosztuje 270 zl na rok. W przeliczeniu na jeden dzien , to chyba nie jest tak duzo .daroslav - Sob Maj 08, 2010 1:37 pm
Dokładnie! Parking kosztuje 270zł na rok i jest dostepny dla Studentów, sam jestem studentem i jego uzytkownikiem. Sprawy formlane załątwia sie w biurze dziekana. Jak sie dojezdza w kilka osob, jest to ogromna wygoda i super oszczednosc na "czestych" mandatach. Nie ma tez problemu korzystac roznymi samochodami na 1 karte parkingowa.kaspric - Wto Lip 27, 2010 9:42 pm
Centrum Nowych Technologii idzie się wznosi:
http://www.skyscrapercity.com/showpost. ... stcount=23

a tymczasem kolejna budowa Poli Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej. - dziwna lokalizacja, bo Towarowa 7 (w rejonach Chorzowskiej), ale najważniejszy jest cel

http://administracja.polsl.pl/zamowieni ... ult%2Easpx

wizki: http://administracja.polsl.pl/zamowieni ... izacja.pdf

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • romanbijak.xlx.pl
  • Copyright (c) 2009 | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.